POLİTİKALARIMIZ

Oyak Renault Politikaları

Oyak Renault; Renault Grubu fabrikaları içerisinde ürettiği modellerin, çalışanlarının, imalatçılarının ve yönetim sisteminin öncelikleri doğrultusunda, belirlenen politikaların vazgeçilmez bir önemi olduğuna inanıyor.

Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında 1999 yılında kurulan Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 standardına uygun olarak sürdürülmektedir. Çevre Yönetim Sistemi, fabrikanın tüm çalışanları tarafından ve çevreye ilişkin faaliyetlerinde, kapasitesini sağladığı ve etkisini gösterdiği bölgelerle belirlenen sınırlar içerisinde uygulanır. Aynı zamanda Oyak Renault adına kendi fiziksel sınırlarında faaliyet gösteren dış firmalar da kapsam dâhilindedir.

Kalite, Oyak Renault Üretim Sisteminin Merkezinde Yer Alıyor…

Oyak Renault, Renault Grubu fabrikaları içerisinde ürettiği modellerin, çalışanlarının, imalatçılarının ve yönetim sisteminin kalitesi ile en üst sıralarda yer alıyor.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Önceliğimiz…

Oyak Renault iş sağlığı ve güvenliği politikası, güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim temeline dayanır. Şirketimizde iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir.

Renault Group İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Renault Group olarak meslek hastalıklarını ve iş kazalarını sıfırlamayı amaçlıyoruz.

Bilgi Güvenliği’ne Vazgeçilmez Önem Veriyoruz…

Oyak Renault’un bilgi, deneyim ve itibarının korunmasının, işimizin verimliliği ve devamlılığı açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Çevreci Yaklaşım Önceliğimiz…

Küresel ısınma sorununun öneminin bilincinde olan Renault, otomobilin yeryüzündeki ekolojik izlerini sürekli olarak azaltma kaygısıyla uzun yıllardan beri modellerinin ömür döngülerinin tamamı üzerinde CO2 salımlarının azaltılması konusunda çalışıyor.

Çevre Yönetim Sistemi, fabrikanın tüm çalışanları tarafından ve çevreye ilişkin faaliyetlerinde, kapasitesini sağladığı ve etkisini gösterdiği bölgelerle belirlenen sınırlar içerisinde uygulanır.
Aynı zamanda Oyak Renault adına kendi fiziksel sınırlarında faaliyet gösteren dış firmalar da kapsam dâhilindedir.

Enerji Politikaları İlkelerimiz...

Oyak Renault, Renault Grubu’nun rekabet gücüne katkıda bulunarak, varlıklarımızı ve değerlerimizi koruyarak ve sürekli gelişim politikasına paralel olarak, Oyak Renault Bursa üretim tesislerinde faaliyetlerimizi geliştirirken tükettiğimiz enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını enerji politikamızdaki ilkeler doğrultusunda sağlamayı taahhüt eder.

#ÖzdeEşitSözdeEşit

Oyak Renault olarak; toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.