Oyak Renault Kariyer

Oyak Renault’da Kariyer

Oyak Renault, kariyer direksiyonunu eline alacak ve bu sürüşün keyfini çıkaracak tüm adaylarını iş başvurusu sekmesine bekliyor…

Çalışan Profili

beyaz yaka ikon
Beyaz Yakalı

Toplam Çalışan Sayısı
1447
Yaş Ortalaması
37.2
Kıdem Ortalaması
11.5
mavi yaka ikon
Mavi Yakalı

Toplam Çalışan Sayısı
5281
Yaş Ortalaması
32.6
Kıdem Ortalaması
9

 

2016 sonu verileriyle…

Potansiyel Yaka’nın Keşfedilmesi

Üniversitelerle İlişkiler ve Staj Programları

Oyak Renault, her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumları ile gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda, lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sunarak mesleki gelişimlerine ve çalışma yaşamına uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Lise ve üniversite öğrencileri Oyak Renault’daki stajları süresince, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik ve pratik bilgileri iş ortamındaki uygulamalara katarak pekiştirmekte, uluslararası bir şirkette deneyim kazanarak iş hayatına yönelik ön bilgi ve tecrübe edinmektedir.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yaz dönemindeki stajlar için eğitiminin en az dördüncü yarıyılını tamamlamış olan lisans programı öğrencilerini kabul etmektedir.

Staj tarihleri fabrika çalışma programına göre düzenlenerek her yıl Temmuz ve Eylül aylarında iki ayrı dönem halinde uygulanır. Ayrıca her iki dönemi de kapsayan uzun dönem staj programı da uygulanmaktadır.

Oyak Renault’da staj yapmak isteyen tüm üniversite öğrencileri, üniversitelerinin staj yönergesinde belirlenen koşullara uygun olarak doğrudan staj başvurusu yapabilirler. Başvuruları Oyak Renault koşullarına uygun bulunan öğrencilere Bursa üretim tesislerinde “Üretim Stajı” imkânı sunulur.

Staj başvurusu mu yapmak istiyorsunuz?

Staj Başvurusu

 

Yeteneğin İşe Alımı ve Adaptasyonu

İşe Alım

Oyak Renault’ya yapılan tüm iş başvuruları web sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Şirket içerisinde oluşan boş görevler için bu başvurular değerlendirilir. Ayrıca, 2015 yılından itibaren LinkedIn Renault Groupe Kariyer sayfasını aktif olarak kullanmaktayız. LinkedIn ve Kariyer.net web sitelerinden iş ilanlarımızı paylaşmaktayız.

Groupe Renault LinkedIN sayfası için https://tr.linkedin.com/company/renault

Beyaz Yaka İşe Alım Süreci

Özgeçmişleri, görev için aranan özelliklerle örtüşen adaylarımızı görüşmeye davet ediyoruz. İş başvurusu görüşmeleri, insan kaynakları ve ilgili bölüm yöneticileri ile olmak üzere 2 aşamalı mülakat yöntemi şeklinde gerçekleştiriliyor. Teknik bilgi, birikim, kişisel özellikler ve şirket kültürüne uyum gibi konularda değerlendirilen adaylar, bazı görevler için Fransızca ve/veya İngilizce seviye tespit sınavlarına yönlendiriliyor.

Mavi Yaka İşe Alım Süreci

Özgeçmişleri, pozisyon için aranan özelliklerle örtüşen adaylarımızı iş görüşmesine davet ediyoruz. Teknik bilgi, kişisel özellikler ve şirket kültürüne uyum gibi konularda değerlendirilen adaylar, yetenek testlerine yönlendiriliyor.

İş başvurusu mu yapmak istiyorsunuz?

İş Başvurusu

 

Yeteneğin Değerlendirilmesi

Bireysel Görüşmeler

Bireysel görüşme, Oyak Renault çalışanları ile yöneticileri arasında, işin içeriği, hedeflerin gerçekleşme durumu, çalışanın şirket performansına katkısı ve gelecek dönemde yetkinlik değerlendirmesi açısından şirketin çalışandan beklentileri hakkında, yüz yüze gerçekleşen önemli bir görüş alışverişidir.

Bu görüşmeye, güven ortamı oluşturarak gerekli zamanı ayırmak gerekir. Bireysel Görüşme sırasında konuları derinlemesine görüşebilmek için, planlanmış randevu öncesinde görüşmeye hazırlanmış olarak katılmak gerekir.

Bireysel görüşmeler aracılığı ile Oyak Renault için belirlenmiş yetkinlikler doğrultusunda, Oyak Renault çalışanlarının profesyonel davranışları değerlendirilirken, çalışanın yönetici olması durumunda yönetsel yetkinlikleri de değerlendirilmektedir.

Görev Değişiklikleri ve Uluslararası Görev Değişiklikleri

Oyak Renault çalışanlarının kariyer gelişimi ve motivasyonlarının yüksek tutulması, onların bilgi, birikim ve deneyimlerinin başka görevlere aktarılarak şirket performansının arttırılması amacıyla gerçekleşen görev değişiklikleridir. Oyak Renault Görev Değişiklik (Mobilite) sistemi, Oyak Renault çalışanlarının kendi kariyerini yönetmesine olanak sağlar. 2016 yılı itibariyle çeşitli kademelerdeki Oyak Renault çalışanlarının, Renault Grubu’nun dünya üzerindeki faaliyet alanlarında görev almaktadır.

 

Eğitim Enstitüsü

Eğitim Enstitüsü 1991 yılında kurulmuştur. Eğitim Enstitüsü’nde 1 tanesi bilgisayar sınıfı olmak üzere toplam 14 sınıf bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde hem mavi yaka hem de beyaz yaka Oyak Renault çalışanlarına çeşitli başlıklarda eğitimler verilmektedir.

 

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Oyak Renault, yasal ve sosyal sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesinin yanı sıra; çalışma barışının devamlılığını, Oyak Renault çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu temel ilkeler olarak benimseyip potansiyeli ile bireysel ve kolektif performanslarını dikkate alarak performans sürekliliğini ve gelişimini destekler. Performans ve insan kaynakları uygulamalarının etkinliğinde Türkiye’de öncü ve lider olmayı hedefleyen Oyak Renault; bu ilke ve prensipler doğrultusunda, kurumsal ücret ve teşvik sistemlerinin uygulanmasını taahhüt eder.